Cách xem lịch sử đổi tên Fanpage Facebook

Khi đổi tên Fanpage Facebook, Facebook đều được lưu lại lịch sử từng lần đổi, với các thông tin chi tiết. Quyền xem lịch sử đổi tên Fanpage được áp dụng cho tất cả mọi người, không phân biệt thành viên hay quản trị của nhóm để mọi người có thể xác định được tính…
Read more